• Engineering with vision

    Door een persoonlijke en eigentijdse benadering van de GWW-sector gaan wij voor u op zoek naar de kansen en mogelijkheden in de ontwerp-, begrotings- en uitvoeringsfase. Wij kunnen door die persoonlijke benadering en ervaring, flexibel en snel inspelen op uw wensen. 

Door onze kennis en ervaring binnen de diverse contractvormen in de GWW-sector kunnen wij voor u de adviserende en controlerende rol spelen op dit gebied.

     
  • Let's build strong

    Laugs Civil Engineering is een zelfstandig en onafhankelijk opererend projectadviesbureau in de GWW-sector. 

Laugs Civil Engineering richt zich op advies- en projectsupport voor de GWW-sector van zowel het gehele voortraject, alsook aanbesteding en uitvoering.

     

Missie Projectsupport Directie en toezicht Beheer en onderhoud Bestekscontroles Kam Support Contractsupport

Missie

missionLaugs Civil Engineering is opgericht in 2011 door Martijn Laugs en wil uitgroeien tot een gerenommeerd projectadviesbureau in de civieltechnische markt binnen Zuid-Nederland.

Een projectadviesbureau dat bekend staat om zijn kennis en ervaring in de markt, dat met een persoonlijke en eigentijdse benadering complexe werken kan laten uitvoeren.

Project support 

Project-supportDe ‘time to market’ gaat in de GWW-sector een steeds grotere rol spelen bij de realisatie van projecten. Innovatief en creatief te werk gaan wordt steeds meer gevraagd van ons en onze opdrachtgevers.

Laugs Civil Engineering is voor u de partner voor de meest uiteenlopende en complexe GWW-werken. Door onze ruime ervaring, kennis en contacten in deze GWW-sector zijn wij in staat binnen korte termijn maatwerk voor uw organisatie te bieden die ondersteunend kan zijn voor al uw uiteenlopende tenders of werken. Laugs Civil Engineering kan binnen de eisen die worden gesteld ten aanzien van veiligheid, kwaliteit en kostenbewustzijn, uw tenders en projecten binnen steeds kortere termijnen realiseren. Perfectie in coördinatie, optimale samenwerking en creativiteit, gecombineerd met een juiste aanpak is hierbij absoluut noodzakelijk. Laugs Civil Engineering zorgt altijd voor een passende oplossing binnen uw tenders en projecten.

Directie en toezicht

Directie-toezicht

Bij de realisatie van projecten kan Laugs Civil Engineering de belangen van u behartigen. Binnen de overeengekomen afspraken kan Laugs Civil Engineering de overeengekomen contractuele afspraken met uw uitvoerende partij voor u behartigen. Laugs Civil Engineering kan helpen problemen in de uitvoering te voorkomen en het bouwteam zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. Laugs Civil Engineering is bekend met de regels en voorschriften op het gebied van uitvoering, veiligheid en milieu. Door over de factoren tijd, geld en informatie te communiceren en deze te overwaken, ziet Laugs Civil Engineering erop toe dat alle afspraken tussen partijen worden nagekomen.

Beheer en onderhoud

beheer-en-onderhoudFuncties van infrastructuur dienen tijdens de gebruiksperiode gewaarborgd te blijven. Door het gebruik van objecten neemt de kwaliteit en daarmee de functionaliteit af. Afname van functionaliteit is niet gewenst. Omdat veel factoren meespelen bij beheer en onderhoud, zoals kosten ten opzichte van levensduur, dient de kwaliteit altijd op het gewenste niveau gehouden te worden door middel van een onderhoudsstrategie.

Laugs Civil Engineering kan voor u een onderhoudsstrategie bepalen, waarbij uw infrastructuur een optimale en lange levensduur geniet. Met behulp van een systematische aanpak kan Laugs Civil Engineering ook voor uw infrastructuur de juiste instandhouding aansturen en daarin adviseren.

 

 

 

 

Bestekscontroles

bestekcontroleLaugs Civil Engineering is een geheel onafhankelijke besteksbeoordelaar. Diverse controles van bestekken behoren tot de mogelijkheden. Laugs Civil Engineering beoordeelt deze bestekken aan de hand van een eigen ontwikkelde systematiek. Bestekken kunnen door Laugs Civil Engineering worden beoordeeld op juridische aspecten, omschrijvingen van besteksposten en hoeveelheden vernoemd in het bestek.

KAM-support

KAM-supportLaugs Civil Engineering houdt zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van online KAM- en VCA-handboeken. Laugs Civil Engineering verzorgt eeneigen ontwikkeld tool, dat de toepasbaarheid en implementatie en het gebruik van uw KAM-systemen gebruiksvriendelijker maakt.

Contract support

Contract-support

Laugs Civil Engineering heeft ruime ervaring in het toepassen van diverse contracten binnen de GWW-sector. Het beheer van contracten die met opdrachtnemers worden afgesloten, omvat onder andere de onderhandeling van voorwaarden en bepalingen van contracten en het waarborgen en naleving van deze voorwaarden. Laugs Civil Engineering houdt zich bezig met het vastleggen en overeenkomen van contracten die zich voordoen na inwerkingtreding of tijdens uitvoering.

Kort samengevat is Laugs Civil Engineering voor uw contractsupport de partner die het proces zo systematisch en efficiënt mogelijk kan uitvoeren en analyseren met als doel de financiële en operationele prestaties te optimaliseren en tegelijkertijd uw risico’s te beperken.